Υδροληψία Χαρακτηριστικό του έργου είναι ότι δεν είναι αυτόνομο αλλά εξαρτάται από τον υπάρχον ΥΗΣ Ανατολικής, μιας και παραλαμβάνει την απαραίτητη ποσότητα νερού από την φυγή του ΥΗΣ Ανατολικής Δεξαμενή φόρτισης Η δεξαμενή φόρτισης έχει κατασκευαστεί αμέσως μετά την έξοδο του ανάντη σταθμού. Ενσωματωμένα σε αυτή θα είναι τα κατάλληλα όργανα και μηχανισμοί για την λειτουργία του σταθμού. Σκοπός της δεξαμενής φόρτισης είναι να: 4 παρέχει τον απαραίτητο όγκο νερού για την εκκίνηση του σταθμού 4 κατακρατά φερτά υλικά που πιθανόν να υπάρχουν Η λειτουργία του σταθμού εξαρτάται από την ύπαρξη ικανοποιητικής ποσότητας νερού στη φυγή του ΥΗΣ Ανατολικής και κατά συνέπεια στην κατάλληλη στάθμη στη δεξαμενή φόρτισης, η οποία ελέγχεται με ειδικό αισθητήρα(σταθμήμετρο). Ο σταθμός λειτουργεί τόσο ώστε να κρατά τη στάθμη σταθερή. Η δεξαμενή διαθέτει έναν υπερχειλιστή που παροχετεύει, σε έκτακτη περίπτωση προς γειτονικό ρέμα. Η διαστάσεις της είναι 5μ Χ 4μ Χ3μ Αγωγός προσαγωγής Πρόκειται για σωλήνα GRP, διαμέτρου 600mm συνεχούς περιτύλιξης(FLOWTITE).Έχει τύπο ρητίνης πολυεστέρα. Ο αγωγός έχει συνολικό μήκος 370m με ελάχιστη τάξη πίεσης 6 bar και μέγιστη τάξη πίεσης 10bar και στο σύνολό του μέχρι τον σταθμό παραγωγής είναι υπόγειος. Σταθμός παραγωγής Ο σταθμός παράγωγης αποτελείται από ένα κτίριο που στεγάζει το στρόβιλο, τη γεννήτρια, το σύστημα ελέγχου, τον μετασχηματιστή, τον κεντρικό πίνακα τροφοδοσίας και αυτοματισμού και τον βοηθητικό εξοπλισμό. Το εμβαδόν του είναι περίπου 80 τμ. Διώρυγα φυγής Το φρεάτιο έχει συνδεθεί με αγωγό Φ 800, ο οποίος και μεταφέρει το νερό μέχρι γειτονική κοίτη ρέματος η οποία(αφού έχει διαμορφωθεί κατάλληλα) οδηγεί το νερό πίσω στη φυσική του κοίτη.

Ηπειρωτική Ενεργειακή ΑΕ   Ζυγομάλλη 21    45332 Ιωάννινα

Τηλ.: 26510 23071   Fax: 26510 23071

info@epirus-hydroenergy.gr

1.60