Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Οφέλη και πλεονεκτήματα των πηγών του 21ου αιώνα

 

Η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών(Α.Π.Ε) ως μια εναλλακτική μορφή παραγωγής ενέργειας αποτελεί κεντρικό στόχο της ενεργειακής πολιτικής για τους ακόλουθους λόγους

Δείτε Περισσότερα ...

Γνωριμία με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Γενικά, ως ανανεώσιμες πηγές ορίζουμε όλες εκείνες τις πρακτικά ανεξάντλητες και άφθονες φυσικές πηγές(άνεμος, ήλιος, νερό, ενέργεια της γης κλπ) που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε με σκοπό την παραγωγή καθαρής και μη ρυπογόνου ενέργειας.

Δείτε Περισσότερα ...

Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί-τρόπος λειτουργίας

Η εκμετάλλευση της δυναμικής ενέργειας του νερού με τη μετατροπή της σε μηχανική ενέργεια στον στρόβιλο και σε  ηλεκτρική ενέργεια στη γεννήτρια αποτελεί την περιγραφή της αρχή λειτουργίας των μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών(Μ.Υ.Η.Σ).

Δείτε Περισσότερα ...

Ηπειρωτική Ενεργειακή ΑΕ   Ζυγομάλλη 21    45332 Ιωάννινα

Τηλ.: 26510 23071   Fax: 26510 23071

info@epirus-hydroenergy.gr

1.60