Γνωριμία με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Γενικά, ως ανανεώσιμες πηγές ορίζουμε όλες εκείνες τις πρακτικά ανεξάντλητες και άφθονες φυσικές πηγές(άνεμος, ήλιος, νερό, ενέργεια της γης κλπ) που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε με σκοπό την παραγωγή καθαρής και μη ρυπογόνου ενέργειας.

 

Οι ανανεώσιμες πηγές διακρίνονται στις:

 

Α) Αιολική ενέργεια, η κινητική ενέργεια του ανέμου μετατρέπεται σε περιστροφική κίνηση στον δρομέα και σε ηλεκτρική στη γεννήτρια.

 

Β) Ηλιακή ενέργεια με τη χρήση φωτοβολταικών εφαρμογών που μετατρέπουν την προσπίπτουσα ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική.

 

Γ) Υδροηλεκτρική ενέργεια μικρών εγκαταστάσεων, η δυναμική ενέργεια του νερού μετατρέπεται σε κινητική στον υδροστρόβιλο και σε ηλεκτρική στη γεννήτρια.

 

Δ) Γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια του υπεδάφους και ανάλογα με τη θερμοκρασία της διακρίνεται σε χαμηλής, μέσης και υψηλής ενθαλπίας.

 

Ε) Ενέργεια από βιομάζα, η ενέργεια που προκαλείται από την καύση στερεής ύλης (από φυσικές καλλιέργειες ή ζωικά απόβλητα)

Ηπειρωτική Ενεργειακή ΑΕ   Ζυγομάλλη 21    45332 Ιωάννινα

Τηλ.: 26510 23071   Fax: 26510 23071

info@epirus-hydroenergy.gr

1.60