Η εταιρεία ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε συστάθηκε το 1997 με σκοπό την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πιο συγκεκριμένα την παραγωγή ενέργειας από μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Το τοπογραφικό ανάγλυφο της περιοχής της Ηπείρου(ορεινοί όγκοι-υδατορέματα) και οι κλιματολογικές συνθήκες με τις ψηλές βροχοπτώσεις αποτέλεσε έμπνευση για τον πρώτο πρόεδρο της εταιρείας κ. Παντελή Τσέβη που μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ της εταιρείας ύστερα από πολύ κόπο και προσπάθεια χρόνων στο κομμάτι των αδειοδοτήσεων και των κατασκευών κατάφεραν να κάνουν πράξη τον πρώτο μικρό ιδιωτικό υδροηλεκτρικό σταθμό που κατασκευάστηκε στην Ήπειρο και πιο συγκεκριμένα στην κοινότητα Ανατολικής. Η πολιτική της εταιρείας, από τη σύστασή της, κινήθηκε με γνώμονα 4 Την προστασία του περιβάλλοντος 4 Την περιφερειακή ανάπτυξη 4 Την αξιοποίηση των φυσικών πόρων Η προστασία του περιβάλλοντος γίνεται πράξη μιας και η πιο συνηθισμένη μορφή ενέργειας, ο λιγνίτης, αντικαθίσταται από μια μη ρυπογόνο μορφή ενέργειας Η περιφερειακή ανάπτυξη πραγματώνεται μιας και η περιφέρεια Ηπείρου παρουσιάζει σημαντική υστέρηση στους οικονομικούς δείκτες σε σχέση με το υπόλοιπο της χώρας. Τα έργα αυτά δημιουργούν θέσεις εργασίας τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά την λειτουργία τους ενώ αποτελούν πηγή εσόδων για τους κατά τόπους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Η αξιοποίηση των φυσικών πόρων δείχνει με σαφήνεια ότι αυτά τα έργα είναι βιώσιμα, ανταγωνιστικά και μπορούν να συμβάλλουν στην σταθερότητα των ηλεκτρικών δικτύων. Η χώρα μας προσθέτει καθαρή ενέργεια στο ισοζύγιό της και μειώνεται η εξάρτηση από εισαγόμενη ενέργεια. Σήμερα, η εταιρεία διατηρεί δύο μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς συνολικού κόστους κατασκευής 2.500.000 ευρώ μιας και στην αρχική μονάδα του ΜΥΗΣ Ανατολικής που ξεκίνησε την λειτουργία της το 2000 και αναβαθμίστηκε το 2004, προστέθηκε και ο ΜΥΗΣ Κάτω Ανατολικής το 2005 που εκμεταλλεύεται την παροχή του ύδατος του παραπάνω λειτουργούντος ΜΥΗΣ. Η εταιρεία ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε έχει καταφέρει να έχει έναν αξιόλογο κύκλο εργασιών με καθαρά κέρδη, ετήσια μερισματική απόδοση για τους μετόχους της χωρίς τραπεζικό δανεισμό. Η εταιρεία ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε θα συνεχίσει με γνώμονα την υπευθυνότητα και την σοβαρότητα τις δραστηριότητές της και θα προσπαθήσει να διατηρήσει την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα των έργων της.

Ηπειρωτική Ενεργειακή ΑΕ   Ζυγομάλλη 21    45332 Ιωάννινα

Τηλ.: 26510 23071   Fax: 26510 23071

info@epirus-hydroenergy.gr

1.60