Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας σύμφωνα με το πρακτικό υπ’ αριθμ. 144/10-10-2012 συγκροτήθηκε εις σώμα ως εξής: 4 Γεώργιος Τσέβης του Παντελή, πολιτικός μηχανικός, πρόεδρος και διευθ. σύμβουλος 4 Γεώργιος Κωνσταντινίδης του Κωνσταντίνου, μηχανολόγος μηχανικός, αντιπρόεδρος 4 Κωνσταντίνος Τσιτογιάννης του Παύλου, χημικός μηχανικός, σύμβουλος 4 Χρήστος Δέλλας του Γεωργίου, έμπορος, σύμβουλος 4 Χρυσούλα Χατζηκυριακίδη του Νικολάου, καθηγήτρια αγγλικής γλώσσης ιδιωτικής εκπαίδευσης, σύμβουλος

Ηπειρωτική Ενεργειακή ΑΕ   Ζυγομάλλη 21    45332 Ιωάννινα

Τηλ.: 26510 23071   Fax: 26510 23071

info@epirus-hydroenergy.gr

1.60